Aangifteplicht

Volgens de Infectieziektewet zijn voedselinfecties (ook indien veroorzaakt door calicivirus) meldingsplichtig indien voorkomend bij een persoon werkzaam in de levensmiddelen- of horecasector danwel beroepsmatig betrokken bij de behandeling, verpleging of verzorging van andere personen.

Ook voedselinfecties bij twee of meer personen waarbij anamnestisch een verband bestaat met het gebruik van verdacht voedsel of vocht zijn meldingsplichtig. Instellingen waar voor infectieziekten kwetsbare populaties verblijven, dienen meerdere gevallen van gastro-enteritis te melden bij de GGD (art. 7 Infectieziektewet).

Inschakelen van andere instanties
In overleg met de microbioloog en het RIVM kan materiaal afkomstig van patiënten (feces) ingestuurd worden naar het RIVM voor onderzoek. Over het algemeen kan men volstaan met vijf ontlastingsmonsters per cluster. Als er pas materiaal ingestuurd kan worden na het verdwijnen van de klachten zullen van meer monsters moeten worden verzameld (omstreeks tien).
Bij verdenking op overdracht via besmet voedsel de inschakelen.

Bron: LCI protocol Calicivirusinfectie (2002)

About Norovirus

    Noroviruses are highly contagious and are transmitted via the faeces and vomit of infected people, either through direct contact or throught contaminated objects or via food and water. The incubation period is one to three days.

Resources

Noronet

Noronet is an informal network of scientists

De grote griepmeting

Nederlandse Griepmeting

Influenzanet

Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness.

Sponsors Services

Web Hosting

Reliable webhosting Services.

Rsync Backup Services

Rsync off-site backup service

Cheap SSL certificates

World class SSL certificates

Contacts

advertising:
contact us

add news:
contact us

social social social